Puanlama Kriterleri

Yerleştirmede Öncelik Sırası Sınav veya Yöntem Yerleştirme Katkı Çarpanı
A Van YYÜ YÖS
(a) Tıp, Diş Hekimligi ve Eczacılık Fakülteleri için 70 puan ve u?stu?,
(b) Mimarlık ve Sağlık Bilimleri Faku?lteleri için 60 puan ve u?stu?,
(c) Diğer Lisans Programları için 50 puan ve u?stu?,
d) Ön Lisans Programları için 45 puan ve üstü
(Van YYÜ YÖS Puanı x 1,0) x 0,50
+
(Ortaöğretim Not Ortalaması) x 0,50
B Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunca Kabul Edilen Diğer Üniversitelerin Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS)
(a) Tıp, Diş Hekimligi ve Eczacılık Fakülteleri için 70 puan ve u?stu?,
(b) Mimarlık ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri için 60 puan ve u?stu?,
(c) Diğer Lisans Programları için 50 puan
ve u?stu?,
d) Ön Lisans Programları için 45 puan ve üstü
(Diğer YÖS x 0,80) x 0,50
+
(Ortaöğretim Not Ortalaması) x 0,50
C Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunca Kabul Edilen Uluslararası sınav sonuçlarına göre (Tablo 2) (Puanlar Yüzlük puanlamaya dönüştürülecektir) (Uluslararası sınav sonucu x 0,80) x 0,5
+
(Ortaöğretim Not Ortalaması) x 0,50
D Ortaöğretim Not Ortalaması
 
(Ortaöğretim Not Ortalaması) x 0,6

*A ve B: 1., 2. ve 3. Yerleştirmelerde Kullanılacak puan hesaplaması; C ve D: 2. ve 3. Yerleştirmelerde Boş Kontenjanlar için Kullanılacak puan hesaplaması.