Bilinmesi Gereken Önemli Hususlar

*Üniversitemiz önlisans, lisans programlarına uluslararası öğrenci başvuru, kabul ve kayıt yönergesinin 10.maddesinin 3. bendinde belirtildiği üzere “Değerlendirme komisyonu tarafından VAN YYÜ YÖS ve VAN YYÜ Senatosu tarafından kabul edilen YÖS sınav sonuçlarına göre başvuru için geçerli puanı olan adayların yerleştirmesi VAN YYÜ Senatosunca kabul edilen puanlama sistemine göre gerçekleştirilir (Tablo 1 A ve B). Ancak kontenjanların boş kalması durumunda çevrimiçi başvuru yapan öğrencilerin ek yerleştirme işlemleri Tablo 1’deki (A, B, C ve D) öncelik sırasına göre yapılır.

*Buna göre 29.08.2021-13.09.2021 tarihleri arasında yapılacak ilk başvurular yönergemiz gereği 2021 VAN YYÜ YÖS sınav sonucu (Tablo 1A) ve/veya VAN YYÜ tarafından tanınan YÖK’e bağlı devlet üniversitelerinin 2021 YÖS sınav sonucu (Tablo 1B) ile yapılacaktır. Söz konusu sınavların geçerlilik süreleri bir (1) yıldır. Başvurularda 2021 yılına ait YÖS sınav sonuç belgeleri geçerli olacaktır.

*İlk yerleştirmede açık kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci tanınacaktır. Ek yerleştirmeye yönergemiz gereği aşağıdaki tabloda yer alan sınav sonuçları ve puanlar dikkate alınacaktır. Dikkat edilmesi gereken, başvuru sırasındaki puan önceliği yönergemizde belirtildiği üzere sırasıyla A,B,C,D sınavları ve/veya yöntemleri olacaktır. Ek yerleştirme başvuruları aşağıdaki Tablo 1 de yer alan değerlendirme kriterlerine göre  ve Tablo 2 de yer alan takvime göre gerçekleştirilecektir.

*Yönergemizde yer alan  Madde 11-(12)'ye göre " Herhangi bir yerleştirmede boş kontenjana kayıt hakkı kazanan aday sonraki yerleştirmelerin herhangi birine başvuru yapamaz." hükmü ek yerleştirme tercih başvuruları için geçerli olacaktır.


Tablo 1. Başvuru Değerlendirme Kriterleri
Yerleştirmede Öncelik Sırası Sınav veya Yöntem Yerleştirme Katkı Çarpanı
A Van YYÜ YÖS
(a) Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri için 70 puan ve u?stu?,
(b) Mimarlık ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri için 60 puan ve u?stu?,
(c) Diğer Lisans Programları için 50 puan ve u?stu?,
d) Ön Lisans Programları için 45 puan ve üstü
(Van YYÜ YÖS Puanı x 1,0) x 0,50
+
(Ortaöğretim Not Ortalaması) x 0,50
B Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunca Kabul Edilen Diğer Üniversitelerin Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS)
(a) Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri için 70 puan ve u?stu?,
(b) Mimarlık ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri için 60 puan ve u?stu?,
(c) Diğer Lisans Programları için 50 puan
ve u?stu?,
d) Ön Lisans Programları için 45 puan ve üstü
(Diğer YÖS x 0,80) x 0,50
+
(Ortaöğretim Not Ortalaması) x 0,50
C Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunca Kabul Edilen Uluslararası sınav sonuçlarına göre (Tablo 2) (Puanlar Yüzlük puanlamaya dönüştürülecektir) (Uluslararası sınav sonucu x 0,80) x 0,50
+
(Ortaöğretim Not Ortalaması) x 0,50
D Ortaöğretim Not Ortalaması
 
(Ortaöğretim Not Ortalaması) x 0,60

Tablo 2. Önlisans-Lisans Uluslararası Öğrenci Başvuru, Alım, Kayıt Takvimi

İlk Tercih Başvuruları 29.08.2021-13.09.2021
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması 20.09.2021
Kesin Kayıtlar 21.09.2021-29.09.2021
Boş Kontenjanların İlanı 02.10.2021
Ek Yerleştirme Tercih Başvuruları 04.10.2021-08.10.2021
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması 14.10.2021
Kesin Kayıtlar 18.10.2021-22.10.2021