Başvuru İşlemleri

Kontenjanların Belirlenmesi ve Başvurular

Madde 7: (1)
  1. Yükseköğretim Kurulunca yurtdışından yabancı uyruklu öğrenci alımı için onay verilen Üniversitemiz ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren    bölümlere ilgili yıl için alınacak Uluslararası öğrencilere ilişkin kontenjanlar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü önerisi ile Üniversite Senatosunda karara bağlanarak ÖSYM tarafından çıkarılan kılavuzda yayınlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna sunulur.
  2. Uluslararası öğrenci kontenjanları ve kontenjanlara       başvuru tarihi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yos.yyu.edu.tr web sayfasında ilan edilir ve başvurular akademik takvime göre online olarak yapılır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin uygun gördüğü yerlerde yapılan ve/veya online olarak yapılan sınavlar neticesine göre belirlenecek kontenjanlar kadar uluslararası öğrenci alımı yapılır.
  3. Ön kayıtlar adayın beyanına göre yapılır.
  4. Uluslararası öğrenci adaylarının kontenjanlara başvuru ve tercih yapabilmeleri için mezun veya son sınıf öğrencisi olmaları gerekir.
  5. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran Uluslararası öğrenci adaylarının ilgili birimin Özel Yetenek Sınavına girmeleri gerekmektedir.
  6. Sınav ücretleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, uluslararası öğrenciler için açılacak ilgili hesaba yatırılır.
  7. Adayın sınava girmemesi veya sınava girmekten vazgeçmesi durumunda yatırılan sınav ücreti geri ödenmez.