Başvuruların Değerlendirilmesi


Madde 9: (1)

  1. Üniversitemizin Uluslararası öğrenci kabul edeceği programlara başvuran adayların, başvurularını, ön incelemelerini, sınav ve seçimleri ile sonuçlarının ilanını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu tarafından oluşturulacak “Değerlendirme Komisyonu” yapar.
  2. Online başvuru veya sınav sonrası yapılacak olan inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını taşıyan adayların evrakları “Öğrenci Alımı Sınav ve Değerlendirme Komisyonu”na sunulur.
  3. Değerlendirme komisyonu tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Temel Bilgi ve Beceri Ölçe Sınavı ve VAN YYU Senatosu tarafından kabul edilen YÖS sınav sonuçlarına göre başvuru için geçerli puanı olan öğrencilerin yerleştirmesi VAN YYU Senatosunca kabul edilen puanlama sistemine göre gerçekleştirilir (Tablo 1 A ve B). Kontenjanların boş kalması durumunda online başvuru yapan öğrencilerin ek yerleştirme işlemleri Tablo 1 (A, B, C ve D ye) öncelik sırasına göre yerleştirmesi yapılır. Başvurular sonucunda yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programların değerlendirme işlemlerini ilgili birim yürütür.
  4. Uluslararası ve diploma puan türleri farklı olan öğrencilerin puanları yüzlük (100) sisteme dönüştürülerek değerlendirmeye alınır.