Başvuru Takvimi

 

YYÜ – YÖS Başvuru Tarihleri
 
01 Mart – 05 Mayıs 2018
 
YYÜ – YÖS Sınav Tarihi
 
13 Mayıs 2018 (Saat:10.00)
 
Sınav Sorularına İtiraz Süresi
 
25 Mayıs – 2 Haziran 2018
 
İtirazların Değerlendirilmesi
 
3 Haziran 2018
 
Sınav Sonucunun İlanı
 
11 Haziran 2018
 
Sınav Sonucuna İtiraz Süresi
 
12 – 15 Haziran 2018
 
İtiraz Sonucuna Cevap Verilmesi
 
18 Haziran 2018