Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2020 - 2021 Eğitim - Öğretim Yılı, Ön Lisans - Lisans Yabancı Uyruklu Öğrenci Temel Bilgi ve Beceri Ölçme Sınav Takvimi Açıklandı!


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Temel Bilgi ve Beceri Ölçme Sınavı, lisans ve önlisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen yurt dışından ya da yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile birlikte Türkiye’deki yaklaşık 80 devlet ve vakıf üniversitesi tarafından kabul edilen bir sınavdır.

Sınav, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından online olarak 21-27 Eylül 2020 tarhileri arasında birden fazla oturumda gerçekleştirilecektir. Başvuruların tamamlanmasının ardından her öğrencinin hangi oturumda sınava gireceği sistem üzerinden açıklanacaktır.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Temel Bilgi ve Beceri Ölçme Sınavı sonucu 1 (bir) yıl geçerli olup, yalnızca 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Önlisans ve Lisans düzeyi başvurularında kullanılabilecektir.
 
 
T.C.
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ TEMEL BİLGİ VE BECERİ ÖLÇME SINAVI
SINAV HAZIRLAMA VE UYGULAMA TAKVİMİ
 


  Sınav Başvuru Süreçleri ve Zamanı    
       
1 Online Başvurular 31.08.2020 14.09.2020
2 Başvuruların ve sınav ücretlerinin takibi 31.08.2020 14.09.2020
3 Adayların sınav gün ve saatlerinin belirlenmesi 15.09.2020 16.09.2020
4 Sınav Giriş Belgesinin erişime açılması 17.09.2020 20.09.2020
5 Sınav Haftası 21.09.2020 27.09.2020
6 Sınav sorularına itirazların değerlendirilmesi 28.09.2020 1.10.2020
7 Sınav sonuçlarının açıklanması 2.10.2020 3.10.2020
8 Sınav sonuçlarına itirazların değerlendirilmesi 3.10.2020 5.10.2020
 
 
* Yerleştirme takviminde ÖSYM sınav / kayıt tarihlerine bağlı olarak Rektörlük tarafından güncelleme yapılabilecektir.