Van YYU YÖS Puanı Nasıl Hesaplanır?

2023 YYÜ YÖS sınavı çoktan seçmeli 80 sorudan oluşmakta olup tek oturumda 120 dakikada gerçekleştirilmiştir. Yanlış yanıtların doğru yanıtların üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır (düzeltme faktörü uygulanmamıştır). Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden doğru cevaplar dikkate alınarak yapılmıştır. Her bir bireyin doğru cevap sayıları kullanılarak ortalaması 50 ve standart sapması 10 olacak şekilde standartlaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Her bir birey için standartlaştırılmış puanlar 1.25 ile çarpılarak 2023 YYÜ YÖS puanları hesaplanmıştır.