Sınav İçeriği

Sınavda aşağıda belirtilen konulardan sorular çıkması öngörülmektedir. İstisnai olarak farklı konulardan sorular çıkabilmektedir.


Matematik
 
1 Temel Kavramlar
2 Bölme ve bölünebilme
3 Sayılar (tam sayılar, rasyonel sayılar, ondalıklı sayılar, üslü sayılar, köklü sayılar))
4 Oran-orantı
5 Çarpanlara ayırma
6 Birinci dereceden denklemler ve denklem sistemleri, ikinci dereceden denklemler
7 Birinci dereceden eşitsizlikler
8 Mutlak değer
9 Kümeler
10 Fonksiyonlar
11 Permütasyon
12 Kombinasyon
13 Binom
14 Olasılık
15 Parabol
16 Polinomlar 
17 Karmaşık sayılar 
18 Logaritma 
19 Trigonometri (Dönüşüm ve ters dönüşüm formülleri hariç)
20 Türev (Sadece polinomsal fonksiyonların türevleri dahil, yüksek mertebeden türev hariç)
21 Limit (Sadece pay ve paydası çarpanlara ayrılarak kaldırılabilen belirsizlikler dahil)
22 İntegral (Sadece polinomsal fonksiyonların integrali dahil,   hacim hesabı hariç)

 
Geometri
1 Düzlemde açı
2 Daire (alan) ve çember (uzunluk ve açı)
3 Üçgen (uzunluk, alan, açı, benzerlik, açıortay, kenarortay)
4 Kare (uzunluk, alan, açı)
5 Dikdörtgen (uzunluk, alan, açı)
6 Paralelkenar (uzunluk, alan, açı)
7 Yamuk (uzunluk, alan, açı)
8 Düzgün çokgenler (uzunluk, alan, açı)
9 Analitik Geometri

 
Genel Yetenek
1  Şekil Tamamlama (Birinci satırdaki ilişkiye göre ikinci satırı hangi şekil tamamlar, birinci ve ikinci satırda verilen ilişkiye göre üçüncü satırı hangi şekil tamamlar)
2 Farklı şekli bulma
3 Harf-sayı ilişkisi
4 Sayı-şekil ilişkisi
5 Harfli tabloda istenileni bulma
6 Şekil toplama
7 Şekil dizisinde hangi şekil gelir
8 Şekil denkliği (terazide), şekil denkliği (tabloda)
9 Şekil birleştirme
10 Eksik parça bulma (3×3 lük matriste soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir)
11 Küp açılımı
12 Şekil tamamlama
13 Sayılar arası kural bulma (sayı üretmek)
14 Sayı dizileri, sayı dizisi örüntüsü
15 Şekil örüntüsü
16 Şekilli denklem sistemi
17 Şekil döndürme
18 Şekil içindeki sayılarda kural bulma
19 Sayılar ile ilgili kural bulma
ve benzeri konular.