Tercih Aşamasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler

a) Biyometrik fotoğraf: Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde, biyometrik standartlara uygun, yüzü açık ve ön cepheden, son altı (6) ay içerisinde çekilmiş fotoğraf.

b) Pasaport/ İlgili Ülkede (Türkiye’de) Resmi Geçerliliği Olan Kimlik Kartı / T.C. Kimlik Kartı / Mavi Kart (Eski Pembe Kart) belgelerinin tarayıcı çıktıları: Resimli ve resmi bilgi içeren sayfaların tarayıcıdan alınmış, resim formatında tek sayfa dijital dosyası,Resimli ve resmi bilgi içeren sayfaların tarayıcıdan alınmış, resim formatında tek sayfa dijital dosyası.

c) Sınav Sonuç Belgesi: TR-YÖS Sonuç Belgesi.

d) Ortaöğrenim (Lise) Diploması: Konsolosluk veya noter onaylı Türkçe tercümesi sisteme resim formatında girilir. Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olacaklarını gösteren resmi bir belge ve noter onaylı Türkçe tercümesi sisteme resim formatında girilir.

e) Ortaöğrenim (Lise) Not Ortalamasını Gösterir Resmî Belge (Transkript): Konsolosluk veya noter onaylı Türkçe tercümesi sisteme resim formatında girilir.


f) Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı ile Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Edebiyatı ve Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümlerine başvuracak adaylar için dil sınavı sonuç belgesi (CPE (C ve uzeri), CAE (A), TOEFL İBT (96 ve uzeri), PTE Academic (78 ve üzeri). Dil puanlarının Giriş Puanı hesaplanmasında etkisi yoktur. Üniversitemizde öğretim dili İngilizce olan diğer bölümlere başvuracak adaylardan Bölüm Kurulunca talep edilen İngilizce yabancı dil puanı istenir. İlgili bölümlere kayıt hakkı kazananlar kayıt esnasında yukarıda belirtilen dil belgelerinden birini ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde kayıt işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

Not: Sisteme yanlış, eksik, okunmayacak derecede yıpranmış ve/veya koyu ve/veya küçük, hatalı ve/veya sahte belgelerin yüklenmesi durumunda başvuru iptal edilir.