Sınav Hakkında

 
 1. Sınav ücreti başvuru süresi içinde yatırılmalıdır. Yatırılan ücretler ilgili banka aracılığı ile günlük olarak kontrol edilmektedir. Sınav takviminde belirtilen başvuru tarihleri arasında ücreti yatırılmayan veya eksik yatırılan başvurular onaylanmaz.
 2. VAN YYÜ YÖS, sadece ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler içindir.
 3. VAN YYÜ YÖS, “Matematik ve Genel Yetenek Testi” olmak üzere toplam 80 sorudan oluşur ve 120 dakikalık tek oturum şeklinde yapılır.
 4. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü (UİK) ilan edilen sınav merkezlerinde yapılacak sınavların tarih ve yerlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
 5. VAN YYÜ YÖS sınav sonuçları, sınavın yapıldığı yılın son takvim gününe kadar geçerlidir.
 6. UİK ile adaylar arasındaki resmi haberleşmelerde sadece Türkçe ve/veya İngilizce dili kullanılır. Aksi gerekmedikçe tüm iletişim işlemleri e-posta yoluyla yapılır. e-postadaki gecikme veya kaybolmalardan UİK sorumlu değildir.
 7. VAN YYÜ Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sınav ücreti, UİK’in ilan edeceği bankaya, ilan edilen tarihlerde yatırılır.
 8. Sınav iptali, sınav yeri değişikliği, geçersiz başvuru, yanlış veya birden fazla ödeme durumlarında adayların sınav başvuru sureci içerisindeki talebi üzerine sınav ücreti iade edilebilir. Sınav ücreti, gelecek yıllara devredilmez.
 9. Her ne nedenle olursa olsun sınava girmeyen veya giremeyen, geçerli bir nedenle sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan adayların yatırdıkları sınav ücreti iade edilmez.
 10. Yurt içinden ve yurt dışından VAN YYÜ YÖS başvuruları, BBAUM tarafından belirlenen ve UİK tarafından ilan edilecek olan web adresi üzerinden yapılacaktır. Başka yollarla yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.
 11. Başvurusu onaylanan adaylar için sistem tarafından otomatik olarak fotoğraflı QR kodlu “VAN YYÜ YÖS Sınav Giriş Belgesi” düzenlenir. Sınav giriş belgesi üzerinde ayrıca “Aday No”, “Ad-Soyad”, “Sınav Merkezi”, “Sınav Tarihi” ve “Sınav Saati” yer almaktadır.
 12. Başvurusu onaylanan adaylar, sınav giriş belgelerini sistem üzerinden indirip yazıcıdan çıktısını alabilir.
 13. Sınava gelen adayların yanlarında: Süresi Geçerli Pasaport / İlgili Ülkede (Türkiye’de) Resmi Geçerliliği Olan Kimlik Kartı / T.C. Kimlik Kartı / Mavi Kart (Eski Pembe Kart) belgelerinden en az biri ve “VAN YYÜ YÖS Sınav Giriş Belgesi" olmalıdır. Süresi Geçerli Pasaport/ İlgili Ülkede (Türkiye’de) Resmi Geçerliliği Olan Kimlik Kartı /T.C. kimlik kartı / Mavi Kart (Eski Pembe Kart) ile sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmazlar.
 14. Adayların hangi salonda ve hangi sırada sınava gireceği bilgisi sınav giriş belgesinde belirtilecektir. 
 15. Adaylar kendileri için belirlenen salon dışında bir salonda sınava giremez. Ancak Bina Sınav Sorumlusu gerekli görmesi durumunda sınav yapılacak salonlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 16. Sınav sonuçları ilan edilen takvimde VAN YYÜ YÖS başvuru sistemi üzerinden yayınlanacaktır. Adaylar mevcut şifreleri ile sisteme girdiklerinde kendisine ait sınav sonucunu görebilecektir.
 17. Adaylar için sistem tarafından üzerinde QR kodu bulunan “VAN YYÜ YÖS Sınav Sonuç Belgesi” düzenlenir.
 18. Adaylar, sınav sonucuna; ilan edilen takvimde belirtilen tarihler içinde itiraz edebilirler. Sınav sonucuna itiraz başvurusu sistemi üzerinde, sonuçların açıklandığı sayfada bulunan buton aracılığı ile yapılır.