Gerekli Belgeler


Madde 8.
Tüm belgeler asıl veya onaylı kopya olmalıdır. Orijinal mühür ve imza olmayan fotokopi edilmiş belgeler ve faks veya e-posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez. Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Eksik belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru için aşağıdaki belgeler gereklidir:
  1. Başvuru Formu
  2. Lise Diploması: Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olacaklarını gösteren resmi bir belge getirmeleri gerekmektedir. (Adayların lise diplomalarının Türkiye Cumhuriyeti liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından ya da ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden alınabilecek "Denklik Belgesi" daha sonra, kayıt sırasında istenecektir.)
  3.  Resmi Transkript (Not Dökümü): Adayın, lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkripti.
  4. Geçerli Sınav Sonucu: Başvuru için kullanılacak olan sınav sonuç belgesinin (SAT I, GCE, ACT, TAWJIHI vb.) aslı veya onaylı kopyası sunulmalıdır.
  5. Pasaport Fotokopisi
  6. İki adet vesikalık fotoğraf: Fotoğraflar biyometrik fotoğraf özelliklerinde son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. Fotokopi çıktısı fotoğraflar kabul edilmez.