Kesin Kayıt

 
Kayıt Yeri:
Kesin kayıtlar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Önemli 1) Kesin kayıt, ilan edilen kayıt tarihleri arasında, adayın şahsen başvurması ya da noter aracılığıyla tayin ettiği vekil tarafından istenilen belgeleri teslim etmesiyle, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Aday ilan edilen süre içinde kesin kaydını yaptırmadığı takdirde önlisans/lisans programına kayıt hakkını kaybeder.
Önemli 2) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler kesin kayıt işlemleri sırasında istenen belgelerin noter onaylı Türkçe çevirilerini ibraz etmek zorundadırlar. İstenilen belgelerin herhangi birinin Türkçe çevirisinin eksik olması durumunda ilgili öğrencinin kayıt işlemi yapılmayacaktır.
Önemli 3) Çift uyruklu olup, lise öğrenimini Türkiye’de tamamlayan ve birinci uyruklarını T.C. vatandaşlığı dışında olarak beyan eden adaylarımız, bu beyanlarını kayıt esnasında belgelendirmek zorundadır. Aksi halde kesin kayıtları yapılmayacaktır.
Önemli 4) Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı ile Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Edebiyatı ve Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümlerine başvuracak adayların CPE (C ve üzeri), CAE (A), TOEFL İBT (96 ve üzeri), PTE Academic (78 ve üzeri) puan almış olması gerekmektedir. Dil puanlarının Giriş Puanı hesaplanmasında etkisi yoktur. Üniversitemizde öğretim dili İngilizce olan diğer bölümlere başvuracak adaylardan Bölüm Kurulunca talep edilen İngilizce yabancı dil puanı istenir. Bu belgelerden herhangi birini kayıt esnasında ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılmayacaktır.
 
Kesin Kayıtta İstenilen Belgeler:
 1. Lise diplomasının aslı ile Noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe Tercümesi
 2. Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (Eğitim Ataşeliği) ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği'nden (Eğitim Müşavirliği) alınacak "Denklik Belgesi’nin aslı,
 3. Pasaportun veya resmi makamlardan alınan kimliğinin tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği,
 4. YÖS/Uluslararası Sınav Sonuç Belgesi’nin aslı,
 5. Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin tasdikli onaylı Türkçe örneği
 6. 6 adet vesikalık fotoğraf: Fotoğraflar, son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır,
 7. İkamet tezkeresinin bir örneği (Kayıttan sonra il Göç İdaresi’ne başvurmak ve ikamet tezkeresi almakla yükümlü bulunan yabancı uyruklu adaylarım ikamet tezkeresinin bir örneğini ibraz etmesi zorunludur),
 8. Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu
 9. T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik Numarası beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 10. T.C. uyruklu erkek adayların askerlik durumuna ilişkin resmi makamlarca onaylı bir belge
 11. Ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitiren KKTC uyruklu adayların GCE AL sınav sonuç belgesinin aslı,
 12. Türkçe Yeterlilik Belgesi (Bu belgeye sahip olmayan adaylar TÖMER’e yönlendirilecektir).
 13. İngilizce yeterlilik sınavı sonucunun aslı veya onaylı örneği (Öğrertim dili İngilizce olan bölümler için)