Sınav Başvurusu İçin Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler

VAN YYÜ YÖS başvurusu sırasında sisteme yüklenmesi istenilen dijital belgeler şunlardır:
a) Biyometrik fotoğraf: Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde, biyometrik standartlara uygun, yüzü açık ve ön cepheden, son altı (6) ay içerisinde çekilmiş fotoğraf.
b) Pasaport/ İlgili Ülkede (Türkiye’de) Resmi Geçerliliği Olan Kimlik Kartı / T.C. Kimlik Kartı / Mavi Kart (Eski Pembe Kart) belgelerinin tarayıcı çıktıları: Resimli ve resmi bilgi içeren sayfaların tarayıcıdan alınmış, resim formatında tek sayfa dijital dosyası,
Resimli ve resmi bilgi içeren sayfaların tarayıcıdan alınmış, resim formatında tek sayfa dijital dosyası,
c) Banka dekontu: Sınav ücreti ödemesi banka şubesi veya Elektronik Fon Transferi/Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği (EFT/SWIFT) aracılığı ile yapılmışsa, sınav başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu sisteme resim formatında girilir.
d) Lise Diploması: Konsolosluk veya noter onaylı Türkçe tercümesi sisteme resim formatında girilir. Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olacaklarını gösteren resmi bir belge ve noter onaylı Türkçe tercümesi sisteme resim formatında girilir.
Not: Sisteme yanlış, eksik, okunmayacak derecede yıpranmış ve/veya koyu ve/veya küçük, hatalı ve/veya sahte belgelerin yüklenmesi durumunda başvuru iptal edilir. Başvurusu iptal edilenlere, başvuru sırasında sisteme girilen e-posta yoluyla iptal bilgisi nedeni ile birlikte bildirilir. İptal edilen başvurular için sınav ücreti iadesi yapılmaz.