BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 9: (1)
  1. Üniversitemizin Uluslararası öğrenci kabul edeceği programlara başvuran adayların, başvurularını, ön incelemelerini, sınav ve seçimleri ile sonuçlarının ilanını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu tarafından oluşturulacak “Değerlendirme Komisyonu” yapar.
  2. Online başvuru veya sınav sonrası yapılacak olan inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını taşıyan adayların evrakları “Öğrenci Alımı Sınav ve Değerlendirme Komisyonu”na sunulur.
  3. Değerlendirme komisyonu tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Temel Bilgi ve Beceri Ölçe Sınavı ve VAN YYU Senatosu tarafından kabul edilen YÖS sınav sonuçlarına göre başvuru için geçerli puanı olan öğrencilerin yerleştirmesi VAN YYU Senatosunca kabul edilen puanlama sistemine göre gerçekleştirilir (Tablo 1 A ve B). Kontenjanların boş kalması durumunda online başvuru yapan öğrencilerin ek yerleştirme işlemleri Tablo 1 (A, B, C ve D ye) öncelik sırasına göre yerleştirmesi yapılır. Başvurular sonucunda yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programların değerlendirme işlemlerini ilgili birim yürütür.
  4. Uluslararası ve diploma puan türleri farklı olan öğrencilerin puanları yüzlük (100) sisteme dönüştürülerek değerlendirmeye alınır.
Tablo 1. Başvuru Değerlendirme Kriterleri
Yerleştirmede Öncelik Sırası Sınav veya Yöntem Yerleştirme Katkı Çarpanı
A Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Temel Bilgi ve Beceri Ölçme Sınavı
(En az 45 puan alınmış olmalıdır)
(Van YYÜ Sınav Puanı x 1,0) x 0,50
+
(Ortaöğretim Not Ortalaması) x 0,50
B Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunca Kabul Edilen Diğer Üniversitelerin Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS)
(En az 55 puan alınmış olmalıdır)
(Diğer YÖS x 0,80) x 0,50
+
(Ortaöğretim Not Ortalaması) x 0,50
C Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunca Kabul Edilen Uluslararası sınav sonuçlarına göre (Tablo 2) (Puanlar Yüzlük puanlamaya dönüştürülecektir) (Uluslararası sınav sonucu x 0,80) x 0,5
+
(Ortaöğretim Not Ortalaması) x 0,50
D Ortaöğretim Not Ortalaması
(En az 60 puan olmalıdır)
(Ortaöğretim Not Ortalaması) x 0,8
A ve B: 1., 2. ve 3. Yerleştirmelerde Kullanılacak puan hesaplaması; C ve D:  2. ve 3. Yerleştirmelerde Boş Kontenjanlar için Kullanılacak puan hesaplaması.

 
Tablo 2. Başvuruda Geçerli Olan Puan ve Şartlar
Sınav Adı Puan veya Şartlar Uygulanacak Katsayı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Temel Bilgi ve Beceri Ölçme Sınavı En az 45 puan alınmış olmalıdır. Öncelik olarak birinci sıradadır. (Tablo 1 A) 1,0
Diğer Üniversiteler tarafından düzenlenen Yurtdışından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (YÖS) En az 55 puan alınmış olmalıdır. Öncelik olarak ikinci sıradadır. (Tablo 1 B) 0,80
ACT (American College Test) Sınavı Fen (Scientific Reasoning), Matematik (Math) ve Toplam (Composite) puan olarak en az 22. Öncelik olarak üçüncü sıradadır. (Tablo 1 C) 0,80
Belarussian Central Testing Minimum 350/600
Öncelik olarak üçüncü sıradadır. (Tablo 1 C)
0,80
Çin Halk Cumhuriyetinde yapılan Üniversite Giriş Sınavı (Gaokao) 750 üzerinden en az 480
Öncelik olarak üçüncü sıradadır. (Tablo 1 C)
0,80
Endonezya UAN sınavı (Ujian Akhir Nasional) En az %60 başarı
Öncelik olarak üçüncü sıradadır. (Tablo 1 C)
0,80
GCE (A Level) Sınavı En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi
Öncelik olarak üçüncü sıradadır. (Tablo 1 C)
0,80
Güney Kore CSAT  500 / 800 CSAT puanı.
Öncelik olarak üçüncü sıradadır. (Tablo 1 C)
0,80
Kırgızistan Ulusal Üniversite Giriş Testi (ORT) Minimum 200/250
Öncelik olarak üçüncü sıradadır. (Tablo 1 C)
0,80
Moğolistan Merkezi Üniversite Giriş Sınavı En az %80 başarı
Öncelik olarak üçüncü sıradadır. (Tablo 1 C)
0,80
Rusya Federasyonu Merkezi Devlet Sınavı (Unified State Exam-EGE) En az %80 başarı
Öncelik olarak üçüncü sıradadır. (Tablo 1 C)
0,80
SAT I En az 1100 toplam ve 600 matematik puanı
Öncelik olarak üçüncü sıradadır. (Tablo 1 C)
0,80
TQDK Azerbaycan 500 / 700
Öncelik olarak üçüncü sıradadır. (Tablo 1 C)
0,80
TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında Altın, Gümüş, Bronz madalya
(Puanlama 100-90-80)
Öncelik olarak üçüncü sıradadır. (Tablo 1C)
0,80
İran, Pişdaneşgahi Ortalaması en az 15/20
Öncelik olarak üçüncü sıradadır. (Tablo 1 C)
0,80
Irak, Irak Üniversite Giriş Sınavı Başvurulan programla ilgili dalda en az 70/120
Öncelik olarak üçüncü sıradadır. (Tablo 1 C)
0,80
Ürdün, Tawjihi Minimum 80 puan almış olmak.
Öncelik olarak üçüncü sıradadır. (Tablo 1 C)
0,80
Filistin, Tawjihi Minimum 80 puan almış olmak. Öncelik olarak üçüncü sıradadır. (Tablo 1 C) 0,80
Yemen, Öncelik olarak üçüncü sıradadır. (Tablo 1 C) 0,80
Lise diploması ortalaması - En az %60 Başarı
- Boş kalan kontenjanlara 2. yerleştirmeden sonra başvuru alınacaktır. Öncelik olarak dördüncü sıradadır (Tablo 1 D)
0,80
 
*Tüm puanlar 100’lük birime dönüştürüldükten sonra asıl puanlama hesabı yapılacaktır.