Başvuru İşlemleri

1. Adaylar başvuru süresi içinde http://yos.yyu.edu.tr/yoskayit adresinden “Sınav Başvuru Formunu” dikkatle doldurup aday numaralarını almalıdır. Aday numaraları aynı zamanda “Sınav Başvuru Formuna”  girilmiş adayın e-posta adresine de gönderilecektir.
 
2. Sınav Başvuru Formuna” girilecek bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, eksiksiz ve kısaltma yapılmadan girilmelidir.                 
 
3. Sınav Başvuru Formunda” istenilen e-posta, adayın kendisine ait olmalı ve her aday yalnız bire-posta kullanmalıdır.  Bu e-posta ile başka adaylar adına işlem yapılmamalıdır.
 
4. Sınav Başvuru Formunu” üzerindeki ilgili alana adayın elektronik ortama aktarılmış fotoğrafı eklenmelidir. Bu fotoğraf, Sınava Giriş Belgesi ve Sınav Sonuç Belgesi üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. Sınav günü bu fotoğraftaki tanınmada önemli rol oynayabilecek görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır.   Salon Başkanının fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde,  adayı sınava almayacağı göz önünde tutulmalıdır.
 
5. Aday Numarası sadece bir kez edinilebilir. Aday Numarası, hem bu sınavda hem de adayın banka işlemleri, itiraz ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle saklanmalıdır.
 
6. Aday numarası verildikten sonra,  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile yapılacak her türlü yazışmada aday numarasının belirtilmesi zorunludur. Aday Numarası belirtilmeyen dilekçeler işleme konulmaz.
 
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI
 
7. YYÜ-YÖS’  e başvuracak adaylar, sınav ücretini başvuru süresi içinde aşağıda belirtilen bilgilerle ödeyecektir.  

ÖDEME BİLGİLERİ

Hesap Türü : TÜRK LİRASI
Hesap Sahibi : YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
IBAN : TR31 0003 2000 0000 0039 8477 39
Swift Kodu :TEBUTRIS710 
*Açıklama kısmına başvuru esnasında sistem tarafından size verilen YYÜ YÖS Aday numarası yazılmalıdır.

Hesap Türü : EURO Hesabı
Hesap Sahibi YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
IBAN : TR79 0003 2000 0000 0051 1111 94
Swift Kodu :TEBUTRIS710 
*Açıklama kısmına başvuru esnasında sistem tarafından size verilen YYÜ YÖS Aday numarası yazılmalıdır.

Hesap Türü : USD Hesabı
Hesap Sahibi YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
IBAN : TR30 0003 2000 0000 0046 3119 34
Swift Kodu :TEBUTRIS710 
*Açıklama kısmına başvuru esnasında sistem tarafından size verilen YYÜ YÖS Aday numarası yazılmalıdır.