Yabancı Uyruklu Öğrenci Temel Bilgi ve Beceri Ölçme Sınavı Takvimi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Temel Bilgi ve Beceri Ölçme Sınavı, lisans ve önlisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen yurt dışından ya da yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile birlikte Türkiye’deki yaklaşık 80 devlet ve vakıf üniversitelerini tarafından kabul edilen bir sınavdır.
Sınav, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü, saat 10.00’de ve tüm sınav merkezlerinde aynı anda Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Rusaça ve Soranice dillerinde yapılacaktır.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Temel Bilgi ve Beceri Ölçme Sınavı sonucu 1 (bir) yıl geçerli olup, yalnızca 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Önlisans ve Lisans düzeyi başvurularında kullanılabilecektir.
 
 

T.C.
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ TEMEL BİLGİ VE BECERİ ÖLÇME SINAVI TAKVİMİ
 
Takvim Tarih
YYÜ – YÖS Başvuru Tarihleri 01 Mart – 19 Nisan 2019
YYÜ – YÖS Sınav Tarihi 18 Mayıs 2019
Sınav Sorularının Adayların Erişimine Açılması 22 Mayıs 2019
Sınav Sorularına İtiraz Süresi 22 Mayıs – 27 Mayıs 2019
İtirazların Değerlendirilmesi 30 Mayıs 2019
Sınav Sonucunun İlanı 03 Haziran 2019
Sınav Sonucuna İtiraz Süresi 04 Haziran – 06 Haziran 2019
İtiraz Sonucuna Cevap Verilmesi 07 Haziran 2019