Temel İlke ve Kurallar

1. Bu kılavuz 2019-2020 eğitim- öğretim yılı için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına (VAN YYÜ-YÖS 2019 ) başvurmak isteyenlerin uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır. Bu sınav Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. VAN YYÜ – YÖS 2019 sınavına ilişkin tüm açıklamalar http://yos.yyu.edu.tr adresinde duyurulur.


2.  VAN YYÜ-YÖS belgesi sınav tarihini izleyen 1  (bir) eğitim ve öğretim yılı için geçerlidir.


3. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile adaylar arasındaki haberleşmede Türkçe ve İngilizce, kullanılır. Haberleşme sürecinde, haberleşme araçlarındaki gecikme veya kaybolmalardan VAN YYÜ-YÖS Koordinatörlüğü sorumlu değildir.    


4. VAN YYÜ-YÖS 2019 başvuruları internet üzerinden yapılacaktır.  http://yos.yyu.edu.tr/yoskayit


5. Sınav başvuru formunun doldurulmasından sonra aday numaranız ve sınav giriş evrakınız e-postanıza gönderilecektir.  

   
6. Sınav ücretini, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü hesabına yatırırken açıklama bölümüne tarafınıza e-posta ile yollanmış aday numaranızı yazınız.


7. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına giriş için başvurduktan sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile yapılacak her türlü yazışmada "Aday Numarası" nın belirtilmesi zorunludur.


8. Sınava girmeye hak kazanan adaylar Sınava Giriş Belgesi ve pasaportlarını yanlarında bulundurmak zorundadırlar.       Adaylar “Sınav Giriş Belgesini”  e-postalarından ya da http://yos.yyu.edu.tr alabileceklerdir.


9. Başvuru yapıldıktan sonra girilmek istenen sınav merkezi değiştirilmez. Birden fazla başvuru yapan adayın en son yaptığı başvuru geçerli kabul edilir.      

  
10. VAN YYÜ-YÖS sonuçları yalnız ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarının kontenjanlarına başvurmak için kullanılır. Bir yükseköğretim kurumunda okumakta olanların VAN YYÜ’ye geçiş işlemleri ile VAN YYÜ lisansüstü programlarında öğrenim görmek isteyen adayların işlemleri, VAN YYÜ-YÖS  Koordinatörlüğünün faaliyet sahası dışındadır.

 
11. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sınav için gelen adayların; barınma, burs, geçim ve Türkiye'de oturma izni gibi işlemleriyle ilgilenmez. VAN YYÜ-YÖS  Koordinatörlüğü, adayların sınava girmek üzere ülkelerinden çıkış için gerekli resmi izni almaları ya da kendilerine pasaport çıkartılması konularında sorumluluk almaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.


12. Adayların VAN YYÜ-YÖS  için yatırmış oldukları sınav başvuru ücretleri daha sonraki yıllara devredilemez.  Sınav başvuru ücretini yatırmaya adayın başvurusu kabul edilmez.  Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, birden fazla ücret yatıran,  başvurusu geçersiz sayılan,   sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri geri ödenmez.

VAN YYÜ-YÖS  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu tarafından görevlendirilmiş Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı Soru Hazırlama Komisyonu, Değerlendirme Komisyonu ve Yerleştirme Komisyonlarınca yürütülür.

Bu kılavuzda yer alan Van YYÜ-YÖS 2019 ilişkin kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve Değerlendirme Kurulu Kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Üniversite Senatosunca saptanır.